Obchodní Podmínky

 

Realizace zakázek 

 

Sjednání písemné poptávky

Potvrzení objednávky signací oprávněné osoby a otiskem razítka

Uhrazení zálohy ve výši 50 – 75%  z celkové ceny zakázky

doplatek v den předání zakázky.

Realizace projektu dle sjednaných podmínek

 

Platby pro registrované odběratele: // velkoobchody

 

Cena do 10 000 z celkové ceny zakázky Hotově v den předání zakázky

Cena do 15 000 na fakturu se splatností 7 dní

Cena do 30 000 na fakturu se splatností 10 dní

Cena do 50 000 na fakturu se splatností 20 dní

Cena do 100 000 na fakturu se splatností do 30 dní

Cena do 1 000 000 na fakturu se splatností do 40 dní

 

 

 

Upozornění:

 

V případě nedodržení doby splatnosti účtujeme úrok s prodlení 0,1%

z celkové částky za každý den prodlení. Dále pak za první upomínku

sankční pokutu ve výši 350 Kč za druhou upomínku sankční pokutu ve výši 600 Kč

a dlužníka zveřejňujeme na portále CERD( Centrální registru dlužníku )

Pokud faktura po druhé upomínce nebude uhrazena na vrub společnosti 
do 7 dnů od jejího doručení dlužníkovi postupujeme zakázku inkasní agentuře,  

z čehož pro neplatícího zákazníka vyplývají další náklady s vymožením spojené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Poptávka

webmaster: www.iwpnet.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.